Faker mang Xerath ra đường giữa ăn gần 20 mạng

Ngày 20/04/2015

Xerath của Faker ghê quá sao chơi? Loading…

Xerath của Faker ghê quá sao chơi?

Loading...

BÀI VIẾT MỚI

Loading...

CHỦ ĐỀ HOT