Gambit cuối cùng đã chiến thắng vs CW (Airwaks Ekko) (LCS EU 2015 mùa hè)

Ngày 13/06/2015

Video LMHT: Gambit cuối cùng đã chiến thắng vs CW (Airwaks Ekko) (LCS EU 2015 mùa hè). Mặc dù Ekko Airwaks biến ảo nhưng Gambit có chiến thắng rất thuyết phục. Loading…

Video LMHT: Gambit cuối cùng đã chiến thắng vs CW (Airwaks Ekko) (LCS EU 2015 mùa hè). Mặc dù Ekko Airwaks biến ảo nhưng Gambit có chiến thắng rất thuyết phục.

Loading...

BÀI VIẾT MỚI

Loading...

CHỦ ĐỀ HOT