Save chơi Gangplank cầm trừng phạt đối đầu Cassiopeia đường trên

Ngày 02/07/2015

Video LMHT: Save chơi Gangplank cầm trừng phạt đối đầu Cassiopeia đường trên. Gangplank việc mang Trừng Phạt sẽ đối phó ra sao vị tướng tay dài là Cassiopeia? Highlight Full trận Loading…

Video LMHT: Save chơi Gangplank cầm trừng phạt đối đầu Cassiopeia đường trên. Gangplank việc mang Trừng Phạt sẽ đối phó ra sao vị tướng tay dài là Cassiopeia?

Highlight

Full trận

Loading...

BÀI VIẾT MỚI

Loading...

CHỦ ĐỀ HOT