[Video LMHT] Đỉnh cao Varus trong tay KurO ngắm bắn ăn Quadra Kill

Ngày 13/06/2015

Video LMHT: Đỉnh cao Varus trong tay KurO ngắm bắn ăn Quadra Kill. Varus Kuro bắn quá phũ pha này. Loading…

Video LMHT: Đỉnh cao Varus trong tay KurO ngắm bắn ăn Quadra Kill. Varus Kuro bắn quá phũ pha này.

Loading...

BÀI VIẾT MỚI

Loading...

CHỦ ĐỀ HOT