LMHT: Danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần 231 ngày 17-01-2017 đến 24-01-2017

Ngày 15/01/2017

Liên Minh Huyền Thoại: Danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần 231 Xoay tua những tướng miễn phí hằng tuần 231: danh sách tướng xoay tua LMHT miễn phí tuần 231 sẽ bắt đầu thứ 4 17-01-2017 đến 24-01-2017. Xem thêm: Tướng miễn phí tuần này     Loading…

Liên Minh Huyền Thoại: Danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần 231

Xoay tua những tướng miễn phí hằng tuần 231: danh sách tướng xoay tua LMHT miễn phí tuần 231 sẽ bắt đầu thứ 4 17-01-2017 đến 24-01-2017.

xoay-tua-tuong-mien-phi-Corki-game-lien-minh
                                                                                        Corki
xoay-tua-tuong-mien-phi-tuan-231-Janna
                                                                                       Janna
xoay-tua-tuong-mien-phi-tuan-231-Janna
                                                                                       Kalista
xoay-tua-tuong-mien-phi-tuan-231-Kindred[1]
                                                                                      Kindred
xoay-tua-tuong-mien-phi-tuan-231-Lissandra[1]
                                                                                        Lissandra
xoay-tua-tuong-mien-phi-tuan-231-Nocturne[1]
                                                                                       Nocturne
xoay-tua-tuong-mien-phi-231-Rumble[1]
                                                                                      Rumble
xoay-tua-tuong-tuan-231-Shen[1]
                                                                                       Shen
xoay-tua-tuong-mien-phi-tuan-231-Taric[1]
                                                                                       Taric
xoay-tua-tuong-mien-phi-231Zilean[1]
                                                                                       Zilean

Xem thêm: Tướng miễn phí tuần này

 

 

Loading...

BÀI VIẾT MỚI

Loading...

CHỦ ĐỀ HOT